VVF wordt

Familiekunde Vlaanderen


VVF-Dendermonde
wordt

Familiekunde Dendermonde

Op 1 oktober 2011 heeft de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) zichzelf omgedoopt tot Familiekunde Vlaanderen. Het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH) werd als documentatiecentrum opgenomen in de nieuwe structuur van Familiekunde Vlaanderen. De jarenlange goede samenwerking tussen VVF en VCGH vond hierin haar bekroning.

Familiekunde Vlaanderen werd ondertussen ook erkend als landelijke organisatie voor volkscultuur onder het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet. Door deze erkenning en subsidiëring blijft de werking van de vereniging voor de periode 2012-2016 verzekerd. Dit zal de vereniging in staat stellen om haar opdracht te blijven vervullen m.a.w. zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met de zeer boeiende wereld van de familiegeschiedenis.

Voor de werking van onze vereniging heeft deze structurele vereenvoudiging alleen maar voordelen. Wie informatie wenst omtrent familiegeschiedenis, genealogie, genetisch migratieonderzoek of heraldiek in Vlaanderen en Brussel kan zich nu richten tot één aanspreekpunt. Bovendien werd gekozen voor een naam die analoog is aan de twee andere grote cultureel-erfgoedorganisaties, met name
Heemkunde Vlaanderen en Volkskunde Vlaanderen. Dit zal de naambekendheid ongetwijfeld vergroten waardoor meer mensen kunnen kennismaken met familiegeschiedenis.

VVF-Dendermonde wordt dus voortaan Familiekunde Dendermonde, een naam die geen uitleg meer vraagt. De naamswijziging heeft wel heel wat praktische gevolgen. Ook websites, briefhoofden, stempels, brochures... zullen aangepast moeten worden. Dit vraagt natuurlijk de nodige inspanningen van al onze vrijwilligers die in het bestuur actief zijn.

www.vvf-dendermonde.be is voortaan

www.familiekunde-dendermonde.be